Hals Fiskeriforening etablerede i 2009 et bødehus på havnen i Hals.
I huset kan fiskerne reparere og opbevare fiskegrej.
I bødehuset er desuden indrettet kontor og mødelokal.
Bødehuses anvendes til afholdelse af forskellige fiskeri
relaterede arrangementer, som Hals Fiskeriforening arrangerer.